Từ ngày 01/7/2023, được đăng ký hộ kinh doanh qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Từ ngày 01/7/2023, được đăng ký hộ kinh doanh qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Theo định nghĩa tại Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp có quy định: “Đăng ký hộ kinh doanh quy định tại Thông tư này là việc hộ kinh doanh đăng ký nội dung về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở.

Đồng thời, tại Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT có bổ sung quy định về đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử. Theo đó, đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong phạm vi bài viết này, Le Huynh Law Firm sẽ hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh qua mạng, tư vấn cụ thể về hồ sơ, thủ tục để xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử theo Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT, có hiệu thực thi hành từ ngày 01/7/2023.

1. Nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh.
 • Trường hợp các thành viên hộ kinh doanh đăng ký hộ kinh doanh thì phải cung cấp thêm các giấy tờ sau:
 • Giấy tờ pháp lý của thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh;
 • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho 01 thành viên làm chủ hộ kinh doanh.

2. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:

 • Có đầy đủ các giấy tờ và các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử.
 • Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy.
 • Chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và scan bản giấy theo các định dạng “.doc” hoặc “.docx” hoặc “.pdf”.
 • Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh được kê khai trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh phải được nhập đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy; trong đó có thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ.
 • Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng phải được xác thực bằng chữ ký số của chủ hộ kinh doanh; hoặc chữ ký số của người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh (phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu theo khoản 4 Điều 84 Nghị định 01/2021/NĐ-CP).

3. Cách đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Bước 1: Thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh thuộc Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn).

Bước 2: Kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số để ký xác thực hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.

Bước 3: Trường hợp phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thì trong vòng 60 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, hộ kinh doanh phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Quá thời hạn, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ hủy hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.

Bước 4: Nhận giấy biên nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

4. Phương thức thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh

 • Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh ở cấp huyện;
 • Chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;
 • Sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Dịch vụ pháp lý của Le Huynh Law Firm về thủ tục liên quan về đăng ký doanh nghiệp cho Quý khách: 

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến thủ tục thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
 • Liệt kê danh mục hồ sơ khách hàng cần cung cấp, chuẩn bị.
 • Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ và gửi hồ sơ cho khách hàng ký.
 • Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý với cơ quan có thẩm quyền.
 • Nộp hồ sơ, nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng.
 • Hỗ trợ nộp phí, lệ phí theo quy định.
 • Tư vấn các thủ tục sau khi có giấy phép thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Tham khảo quy định pháp luật: 

 • Căn cứ quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp;
 • Căn cứ quy định tại Thông tư số 01/2021/BKHĐT ngày 16/3/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
 • Căn cứ quy định tại Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung tư vấn của Le Huynh Law Firm về hồ sơ, thủ tục để đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử, trường hợp có bất cứ thắc mắc nào cần được giải đáp, vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật số (028) 1088 – VNPT TP.HCM, nhấn phím 0, gặp chuyên viên tư vấn của Le Huynh Law Firm để được tư vấn và hỗ trợ.

Nội dung được kiểm duyệt bởi: Tập thể Luật sư của Le Huynh Law Firm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *