Nguyễn Trương Văn Tài

  • Là Luật sư thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Hội viên Hội Luật Gia Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Giảng viên – Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Luật Sư Tài có gần 15 năm nghiên cứu và công tác trong lĩnh vực pháp lý và có nhiều năm làm việc và phụ trách pháp lý tại các Ngân hàng và Tập đoàn lớn như Nam A Bank, Novaland Group.
  • Luật Sư Tài đã tư vấn và hỗ trợ pháp lý thành công cho hàng ngàn khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong lĩnh vực trong lĩnh vực: hôn nhân gia đình, thừa kế, sở hữu trí tuệ, tài chính – ngân hàng.
  • Kinh nghiệm chuyên sâu:
    Luật Sư Tài có kiến thức chuyên môn sâu và dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực dân sự, lao động, hôn nhân gia đình, thừa kế, sở hữu trí tuệ, tài chính – ngân hàng, bất động sản, doanh nghiệp, đầu tư, hợp đồng, M&A, thu hồi nợ.

Nguyễn Trương Văn Tài

 Luật sư điều hành