Luật sư nội bộ doanh nghiệp

Với sự am hiểu sâu sắc hoạt động thực tiễn của các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty niêm yết quy mô lớn, Le Huynh cung cấp dịch vụ luật sư nội bộ cho các doanh nghiệp với những gói dịch vụ tư vấn linh hoạt nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu và quy mô của từng doanh nghiệp.

Diễn giải:

 • Phạm vi dịch vụ:
  • Phạm vi các gói dịch vụ tư vấn thường xuyên bao gồm: tất cả các yêu cầu tư vấn pháp lý và soạn thảo, rà soát các hợp đồng liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của Quý khách hàng, ngoại trừ các yêu cầu dịch vụ phát sinh dưới đây.
  • Dịch vụ phát sinh: Trường hợp Quý khách hàng đề nghị Le Huynh cung cấp các dịch vụ phát sinh sau đây, Le Huynh và Quý khách hàng sẽ cùng thỏa thuận về phạm vi dịch vụ và mức phí cụ thể đối với từng vụ việc phát sinh:

Thực hiện các thủ tục hành chính với CQNN có thẩm quyền;

Đại diện doanh nghiệp thu hồi các khoản nợ;

Xin cấp các loại giấy phép;

Đại diện doanh nghiệp giải quyết các khiếu nại, tranh chấp, hòa giải, tranh tụng.

 • Phương thức tư vấn: trực tiếp, qua email, điện thoại, thư tư vấn pháp lý.
 • Cách tính giờ tư vấn: dựa trên thời gian thực tế rà soát hợp đồng hoặc thời gian tư vấn vụ việc. Hàng tuần, Le Huynh sẽ cập nhật cho Quý Khách hàng thời gian tư vấn trong tuần cùng với phiếu ghi nhận công việc trong tuần đó.
 • Họp nội bộ/đàm phán hợp đồng:
  • Thời gian họp tiêu chuẩn là 1,5 giờ/lần. Đối với thời gian họp phát sinh ngoài giờ họp tiêu chuẩn, sẽ được áp dụng mức phí dịch vụ phát sinh theo Bảng trên đây.
  • Phương thức họp: trực tuyến hoặc trực tiếp
  • Địa điểm họp: Trường hợp họp trực tiếp, địa điểm họp trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Bản tin pháp lý: Hàng tháng, Le Huynh sẽ tổng hợp và đánh giá các tác động (nếu có) đối với những quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh chính của Quý khách hàng.
 • Tư vấn pháp lý cho Ban lãnh đạo: Le Huynh cung cấp dịch vụ tư vấn riêng cho Ban lãnh đạo các vấn đề pháp luật chuyên sâu liên quan đến hoạt động quản trị và điều hành doanh nghiệp.
 • Phí dịch vụ:
  • Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
  • Tri ân khách hàng: Giảm 10% Phí dịch vụ cho năm đầu tiên và 5% cho những năm tiếp theo đối với những Hợp đồng dịch vụ pháp lý có thời hạn từ 02 năm trở lên.
 • Những nội dung khác: theo thỏa thuận giữa Quý Khách hàng và Le Huynh tại Hợp đồng dịch vụ pháp lý.

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN