Huỳnh Thị Ngọc Xuân

  • Thành viên sáng lập của Le Huynh.
  • Là Luật sư thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Luật Sư Xuân có hơn 22 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý.
  • Luật Sư Xuân đã tư vấn pháp lý cho hàng triệu khách hàng và hỗ trợ thành công hàng ngàn hồ sơ nhà đất, dân sự, lao động, doanh nghiệp, đầu tư và M&A.
  • Kinh nghiệm chuyên sâu:
  • Luật Sư Xuân có kiến thức chuyên môn sâu và dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực hôn nhân gia đình, thừa kế, tài chính – ngân hàng, bất động sản, doanh nghiệp, đầu tư, hợp đồng, M&A, thu hồi nợ.
  • Luật Sư Xuân thế mạnh trong việc soạn thảo, soát xét và hoàn thiện ở hầu hết các loại giao dịch và hợp đồng, đặc biệt là các giao dịch dân sự, hợp đồng M&A, hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng chuyển nhượng bất động sản và các hợp đồng kinh doanh thương mại với giá trị đặc biệt lớn và phức tạp.

Huỳnh Thị Ngọc Xuân

Luật sư Thành viên