Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất mới nhất

Gia hạn thời gian sử dụng đất là việc làm bắt buộc khi thời hạn sử dụng đất đã hết và người sử dụng muốn tiếp tục sử dụng đất. Để đảm bảo an toàn pháp lý khi thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất. 

Trong phạm vi bài viết này, Le Huynh Law Firm sẽ tư vấn quy định về gia hạn thời hạn sử dụng đất, hướng dẫn gia hạn thời gian sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 1. Thời hạn sử dụng đất đối với đất sử dụng có thời hạn

Thời hạn sử dụng đất với đất sử dụng có thời hạn theo quy định tại Điều 126 Luật Đất đai 2013 như sau:

 • Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 50 năm.
 • Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không quá 50 năm. 
 • Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.
 • Thời hạn cho thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao không quá 99 năm. 
 • Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn là không quá 05 năm.
 • Đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và các công trình công cộng có mục đích kinh doanh là không quá 70 năm.

 1. Hồ sơ gia hạn thời gian sử dụng đất 

Căn cứ khoản 1 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đã quy định về thời điểm gia hạn sử dụng đất như sau: “Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất.

Đơn xin gia hạn thời hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế, gồm có:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
 • Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án đầu tư;
 • Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Đơn xin gia hạn thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân, gồm có: 

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
 • Bản sao CMND/CCCD của cá nhân.
 1. Trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất 

Trình tự; thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại cơ quan tài nguyên môi trường – Bộ phận một cửa UBND cấp huyện.

Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ các giấy tờ; phù hợp với từng trường hợp xin gia hạn đất như trên. 

Bước 2: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất của người xin gia hạn đất hết thời hạn sử dụng

  • Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác định nhu cầu sử dụng đất phù hợp với đơn xin gia hạn hoặc dự án bổ sung về sản xuất; kinh doanh đã được xét duyệt; trình UBND tỉnh quyết định gia hạn; chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc làm trích sao hồ sơ địa chính;
  • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích sao hồ sơ địa chính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính;

Bước 3: Nộp chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có)

Bước 4: Nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất

  • Đối với trường hợp được gia hạn sử dụng văn phòng đăng ký đất đai sẽ có trách nhiệm xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp;
  • Đối với trường hợp không đủ điều kiện gia hạn sử dụng đất; thì cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 hiện hành.

Lưu ý: Trường hợp trang 4 không còn đủ diện tích để cập nhật biến động thì phải cấp mới giấy chứng nhận.

Dịch vụ pháp lý của Le Huynh Law Firm liên quan đến đất đai cho Quý khách:

 • Tư vấn và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất “sổ đỏ”, quyền sở hữu nhà ở; cấp đổi, đăng ký biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục sang tên nhà đất (đăng bộ);
 • Lập di chúc, khai nhận di sản thừa kế;
 • Thủ tục hợp thửa, tách thửa, đo vẽ bản đồ nhà đất;chuyển
 • Hợp thức hóa giấy tờ nhà đất;
 • Chuyển mục đích sử dụng đất,Gia hạn quyền sử dụng đất;
 • Xin phép xây dựng, hoàn công; Đăng ký, xóa đăng ký giao dịch bảo đảm;
 • Tư vấn pháp luật nhà đất có yếu tố nước ngoài;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp nhà đất.

Tham khảo quy định pháp luật: 

 • Căn cứ quy định tại Luật Đất đai 2013;
 • Căn cứ quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 do Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13.

Trên đây là nội dung tư vấn của Le Huynh Law Firm về hướng dẫn gia hạn sử dụng đất, trường hợp có bất cứ thắc mắc nào cần được giải đáp, vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật số (028) 1088 – VNPT TP.HCM, nhấn phím 0, gặp chuyên viên tư vấn của Le Huynh Law Firm để được tư vấn và hỗ trợ.

Nội dung được kiểm duyệt bởi: Tập thể Luật sư của Le Huynh Law Firm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *