Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới nhất

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử được các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp cho các tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài khi đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để tiến hành các hoạt động đầu tư và kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam.

Để đảm bảo an toàn pháp lý khi thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong phạm vi bài viết này, Le Huynh Law Firm sẽ tư vấn quy định về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 1. Trường hợp phải xin giấy chứng nhận đầu tư

Theo quy định tại Điều 37 Luật Đầu tư 2020 quy định về các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

a. Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

b. Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mà đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác, theo hình thức hợp đồng BCC.

Đối với trường hợp này, dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư nếu tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc một trong 3 trường hợp sau:

 • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ lớn hơn 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 • Có tổ chức kinh tế quy như trên nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
 • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế như trên nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

 1. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;
 • Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
 • Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch;
 • Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử dụng (nếu có);
 • Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.
 1. Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 1: Trường hợp dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thẩm quyền (Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp) nơi nhà đầu tư dự kiến đặt trụ sở chính.

Bước 3: Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, trường hợp sau khi thẩm định xét thấy đủ điều kiện, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.

Dịch vụ pháp lý của Le Huynh Law Firm về thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Liệt kê danh mục hồ sơ khách hàng cần cung cấp, chuẩn bị.
 • Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ và gửi hồ sơ cho khách hàng ký.
 • Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý với cơ quan có thẩm quyền.
 • Nộp hồ sơ, nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng.
 • Hỗ trợ nộp phí, lệ phí theo quy định.
 • Tư vấn các thủ tục sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tham khảo quy định pháp luật: 

 • Căn cứ quy định tại Luật Đầu tư 2020.
 • Căn cứ quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ngày 26/3/2021.

Trên đây là nội dung tư vấn của Le Huynh Law Firm về thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trường hợp có bất cứ thắc mắc nào cần được giải đáp, vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật số (028) 1088 – VNPT TP.HCM, nhấn phím 0, gặp chuyên viên tư vấn của Le Huynh Law Firm để được tư vấn và hỗ trợ.

Nội dung được kiểm duyệt bởi: Tập thể Luật sư của Le Huynh Law Firm. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *