Quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài 2023

Thành lập công ty có vốn đầu tư từ nước ngoài là việc nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký dự án đầu tư, sau đó đăng ký thành lập công ty để thực hiện dự án đầu tư đó. 

Để đảm bảo an toàn pháp lý khi thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài, trong phạm vi bài viết này, Le Huynh Law Firm sẽ tư vấn  quy định về công ty có vốn nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 1. Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Một số dự án có quy mô lớn về vốn, về nhu cầu sử dụng đất hoặc có ảnh hưởng quan trọng như nhà máy điện hạt nhân, casino, chế biến dầu khí, kinh doanh vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, xuất bản, báo chí,… thì phải thực hiện xin chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trường hợp dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm các tài liệu sau:

 1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (theo mẫu).
 2. Đề xuất dự án đầu tư (theo mẫu).
 3. Bản sao giấy tờ pháp lý của nhà đầu tư (giấy chứng nhận thành lập công ty đối với tổ chức/hộ chiếu đối với cá nhân).
 4. Bản sao tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư, gồm một trong các tài liệu sau:
 • Báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất của nhà đầu tư.
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc của tổ chức tài chính.Bảo lãnh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 • Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư (xác nhận số dư tài khoản của nhà đầu tư tại ngân hàng…).
 • Hồ sơ pháp lý về địa điểm thực hiện dự án

Bước 2: Nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi thực hiện dự án.

Bước 3: Thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

 1. Đăng ký thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thành lập tổ chức kinh tế, thực hiện dự án đầu tư đã được cấp. 

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty có vốn góp nước ngoài gồm các tài liệu sau:
 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu).
 2. Danh sách thành viên/cổ đông (theo mẫu).
 3. Điều lệ công ty có người nước ngoài góp vốn.
 4. Bản sao giấy tờ pháp lý của cổ đông/thành viên công ty (giấy chứng nhận thành lập công ty đối với tổ chức/hộ chiếu đối với cá nhân).
 5. Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 6. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự kiến đặt trụ sở hoặc đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 
 • Bước 3: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ pháp lý của Le Huynh Law Firm về thủ tục thành lập doanh nghiệp:

 • Thành lập doanh nghiệp;
 • Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
 • Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: tên, trụ sở, ngành nghề, vốn, giám đốc,…
 • Tư vấn thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Tư vấn M&A;
 • Thủ tục giải thể, tạm ngừng kinh doanh;
 • Thủ tục cấp các loại giấy phép kinh doanh có điều kiện (giấy phép con);
 • Các dịch vụ pháp lý khác.

Tham khảo quy định pháp luật: 

 • Căn cứ quy định tại Luật Đầu tư 2020.
 • Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Căn cứ quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ngày 26/3/2021.
 • Căn cứ quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung tư vấn của Le Huynh Law Firm về thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài, trường hợp có bất cứ thắc mắc nào cần được giải đáp, vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật số (028) 1088 – VNPT TP.HCM, nhấn phím 0, gặp chuyên viên tư vấn của Le Huynh Law Firm để được tư vấn và hỗ trợ.

Nội dung được kiểm duyệt bởi: Tập thể Luật sư của Le Huynh Law Firm. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *