Hồ sơ, trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất năm 2023

 1. Điều kiện, đối tượng cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

a. Điều kiện cấp giấy chứng nhận 

Căn cứ theo khoản 1 Điều 34 Luật An toàn thực phẩm 2010 quy định về đối tượng, điều kiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như sau:

Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
 • Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm.

b. Đối tượng cấp Giấy chứng nhận

Căn cứ Điều 11, 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động, trừ những trường hợp sau đây:

– Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;

– Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;

– Sơ chế nhỏ lẻ;

– Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;

– Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;

– Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;

– Nhà hàng trong khách sạn;

– Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;

– Kinh doanh thức ăn đường phố;

– Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

Các cơ sở không thuộc diện phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nêu trên phải tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tương ứng.

(Điều kiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật An toàn thực phẩm. Riêng đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phải tuân thủ các yêu cầu quy định tại Điều 28 Nghị định 15/2018/NĐ-CP).

2. Danh mục hồ sơ 

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm gồm có:

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (kèm theo Nghị định 155/2018/NĐ-CP);

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

– Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;

– Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện 

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định như sau:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Bước 2: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ

– Trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản

– Trường hợp yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm thực tế tại cơ sở

Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm nếu đủ điều điều kiện.

4. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thời hạn của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu lực trong thời gian 03 năm.

Lưu ý: Trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại được thực hiện theo quy định tại Điều 36 của Luật An toàn thực phẩm.

Dịch vụ pháp lý của Le Huynh Law Firm về thủ tục Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho Quý khách:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 • Liệt kê danh mục hồ sơ khách hàng cần cung cấp, chuẩn bị.
 • Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ và gửi hồ sơ cho khách hàng ký.
 • Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý với cơ quan có thẩm quyền.
 • Nộp hồ sơ, nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng.
 • Hỗ trợ nộp phí, lệ phí theo quy định.

Tham khảo quy định pháp luật: 

 • Luật An toàn thực phẩm năm 2010;
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP;
 • Nghị định 115/2018/NĐ – CP;
 • Nghị định 124/2021/NĐ-CP sửa đổi nghị định 115/2018/NĐ-CP.


Trên đây là nội dung tư vấn của Le Huynh Law Firm về hồ sơ, trình tự thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trường hợp có bất cứ thắc mắc nào cần được giải đáp, vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật số (028) 1088 – VNPT TP.HCM, nhấn phím 0, gặp chuyên viên tư vấn của Le Huynh Law Firm để được tư vấn và hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *