Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 2023

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là việc tổ chức, cá nhân là chủ dự án đầu tư thực hiện các thủ tục để thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.

Để đảm bảo an toàn pháp lý khi thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, trong phạm vi bài viết này, Le Huynh Law Firm sẽ tư vấn quy định điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 1. Các trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Căn cứ quy định tại Điều 41 Luật Đầu tư 2020 có quy định các trường hợp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư như sau:

a) Trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

b) Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;
 • Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;
 • Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;
 • Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
 • Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).
 1. Quy trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
 • Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư như sau:
 • Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
 • Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư
 • Trường hợp khác

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh

c) Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức

d) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư (nếu có).

 • Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Bước 3: Thời hạn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh giấy phép đầu tư cho nhà đầu tư.

Dịch vụ pháp lý của Le Huynh Law Firm về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
 • Liệt kê danh mục hồ sơ khách hàng cần cung cấp, chuẩn bị.
 • Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ và gửi hồ sơ cho khách hàng ký.
 • Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý với cơ quan có thẩm quyền.
 • Nộp hồ sơ, nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng.
 • Hỗ trợ nộp phí, lệ phí theo quy định.
 • Tư vấn các thủ tục sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Tham khảo quy định pháp luật: 

 • Căn cứ quy định tại Luật Đầu tư 2020.
 • Căn cứ quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ngày 26/3/2021.

Trên đây là nội dung tư vấn của Le Huynh Law Firm về thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư, trường hợp có bất cứ thắc mắc nào cần được giải đáp, vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật số (028) 1088 – VNPT TP.HCM, nhấn phím 0, gặp chuyên viên tư vấn của Le Huynh Law Firm để được tư vấn và hỗ trợ.

Nội dung được kiểm duyệt bởi: Tập thể Luật sư của Le Huynh Law Firm. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *