Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Hiện nay, việc các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại Việt Nam ngày càng nhiều và trong một số trường hợp nhất định nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam phải thực hiện thủ tục đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền. 

Để đảm bảo an toàn pháp lý khi thực hiện thủ tục góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài, mua cổ phần, phần vốn góp tại Việt Nam, trong phạm vi bài viết này, Le Huynh Law Firm sẽ tư vấn quy định về góp vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 1. Các hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

Căn cứ quy định tại Điều 25 Luật Đầu tư 2020 có quy định các hình thức nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp tại Việt Nam như sau:

a) Đối với việc góp vốn vào tổ chức kinh tế thì gồm các hình thức sau:

 • Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;
 • Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;
 • Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc các trường hợp trên.

b) Đối với việc mua cổ phần, phần vốn góp thì gồm các hình thức sau:

 • Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;
 • Mua phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;
 • Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc các trường hợp trên.
 1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

Căn cứ theo quy định tại Điều 26 Luật Đầu tư 2020, khi nhà đầu tư góp vốn đầu tư, mua cổ phần, mua phần vốn góp thuộc các trường hợp sau thì phải thực hiện thủ tục đăng ký:

 • Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.
 • Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%; tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế;
 • Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, góp vốn, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.
 1. Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

Bước 1: Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp như sau:

 •  Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
 • Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với cổ đông hoặc thành viên của tổ chức kinh tế đó;
 • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (đối với trường hợp tổ chức kinh tế đó có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới và xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh).

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trường hợp sau khi thẩm định xét thấy đủ điều kiện, Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ gửi thông báo cho nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế.

Dịch vụ pháp lý của Le Huynh Law Firm về thủ tục đầu tư:

 • Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư;
 • Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài;
 • Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;
 • Thủ tục đầu tư ra nước ngoài;
 • Các dịch vụ pháp lý khác.

Tham khảo quy định pháp luật: 

 • Căn cứ quy định tại Luật Đầu tư 2020.
 • Căn cứ quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ngày 26/3/2021.

Trên đây là nội dung tư vấn của Le Huynh Law Firm về thủ tục nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, góp vốn, mua phần vốn góp, trường hợp có bất cứ thắc mắc nào cần được giải đáp, vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật số (028) 1088 – VNPT TP.HCM, nhấn phím 0, gặp chuyên viên tư vấn của Le Huynh Law Firm để được tư vấn và hỗ trợ.

Nội dung được kiểm duyệt bởi: Tập thể Luật sư của Le Huynh Law Firm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *