Biểu mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất 2024

BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT MỚI NHẤT 2024

Tải biểu mẫu: Hợp đồng chuyển nhượng LHLF

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do-Hạnh Phúc

*****

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(CÓ TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT)

Thửa đất số:   , tờ bản đồ số

Địa chỉ thửa đất:       , phường       , quận      , TPHCM

Hôm nay, ngày……tháng ……..năm 20…, tại Văn Phòng Công chứng ………. TP.HCM, chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

Ông :  
Sinh năm :
Chứng minh nhân dân :
Hộ khẩu thường trú :
:  
Sinh năm :
Chứng minh nhân dân :
Hộ khẩu thường trú :
Cùng Hộ khẩu thường trú :

Có giấy chứng nhận kết hôn kèm theo.

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Ông :  
Sinh năm :
Chứng minh nhân dân :
Hộ khẩu thường trú :
:  
Sinh năm :
Chứng minh nhân dân :
Hộ khẩu thường trú :
Cùng Hộ khẩu thường trú :

 

Sau khi bàn bạc trao đổi, hai bên nhất trí ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền trên đất với những thoả thuận sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG:

 1. Đối tượng của hợp đồng này là quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại XXX, có thực trạng như sau:
 2. a. Thửa đất:
– Thửa đất số :
– Tờ bản đồ số :
– Địa chỉ thửa đất :
– Diện tích :                m2
– Hình thức sử dụng :
  • Sử dụng riêng :
m2
  • Sử dụng chung:
m2
– Mục đích sử dụng :
– Thời hạn sử dụng :
– Nguồn gốc sử dụng :
Ghi chú: xem giấy chứng nhận.
 1. Tài sản gắn liền với đất (nhà):
– Địa chỉ nơi có tài sản :
– Tổng diện tích sử dụng :       m2
– Diện tích xây dựng      m2
– Kết cấu nhà :
– Số tầng :     . Tầng số:
– Tình trạng khác :

Bên A và bên B cam kết thửa đất và tài sản trên đất có thực, còn nguyên vẹn diện tích, cấu trúc như miêu tả ở trên và không yêu cầu công chứng viên xác minh.

 1. Quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất trên thuộc quyền sử dụng, sở hữu hợp pháp của bên A theo các chứng từ sở hữu sau đây:
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: , vào sổ số XX do UBND Quận XX TPHCM cấp ngày , đăng ký thay đổi sở hữu ngày…….., đăng ký thay đổi hiện trạng ngày
 • Tờ khai lệ phí trước bạ ngày ………..
 • Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất ngày…..

ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TIỀN.

 1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền trên đất nêu trên là: .000.000 đ (bằng chữ:  triệu đồng chẵn)
 • Phương thức thanh toán tiền:
 • Bên B trả trước cho bên A số tiền là: .000.000 đ (bằng chữ: triệu đồng chẵn)
 • Sau khi XX, bên B giao hết số tiền còn lại cho bên A.
 1. Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3: CHUYỂN GIAO ĐẤT VÀ GIẤY TỜ NHÀ ĐẤT.

 1. Bên A có nghĩa vụ chuyển giao quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền trên đất đúng như mô tả tại Điều 1 cho bên B theo quy định của pháp luật.
 2. Trong thời hạn chưa giao quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền trên đất, bên A phải giữ gìn, bảo quản đất có tài sản gắn liền với đất đó.
 3. Bên A giao cho bên B toàn bộ giấy tờ về đất sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng theo quy định.

ĐIỀU 4: ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.

 1. Bên B có nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền trên đất tại cơ quan có thẩm quyền. Bên A có nghĩa vụ cùng bên B hoàn thành các thủ tục đăng ký đó.
 2. Quyền sử dụng đất đối với thửa đất có tài sản gắn liền trên đất nêu tại Điều 1 được chuyển nhượng cho bên B kể từ thời điểm theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 5: VIỆC NỘP THUẾ VÀ PHÍ.

Thuế và phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền trên đất do hai bên chịu trách nhiệm nộp theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; Trong trường hợp không tự giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN:

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam đoan sau đây:

 1. Bên A cam đoan:
 2. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất có tài sản gắn liền với đất đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật.
 3. Thửa đất có tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp, giải toả.
 4. Quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền trên đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.
 5. Việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.
 6. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận ghi trong hợp đồng này.
 7. Thửa đất có tài sản gắn liền với đất đã ghi trong hợp đồng này chưa hứa cho, hứa bán, nhận tiền cọc, chưa thế chấp, cho thuê, cho mượn.
 8. Bên B cam đoan:
 9. Những thông tin nhân thân đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật.
 10. Đã xem xét, biết rõ về hiện trạng cũng như về tình trạng pháp lý của thửa đất có tài sản gắn liền với đất nêu trên và các giấy tờ về quyền sử dụng đất.
 11. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc.
 12. Thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản ghi trong hợp đồng này.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG.

 1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hệ quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng.
 2. Hai bên đã hiểu rõ và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này.
 3. Hợp đồng được lập thành 03 bản, các bản đều có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 01 (một) bản, bên B giữ 01 (một) bản và Văn Phòng Công chứng ………………………. lưu giữ 01 (một) bản.

                              BÊN A                                                                       BÊN B

                  (Ký và ghi rõ họ tên)                                                (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *