Võ Minh Tuấn

 • Cộng sự – Cố vấn chuyên môn
 • Ông Võ Minh Tuấn có hơn 20 năm nghiên cứu và công tác trong lĩnh vực tài chính và pháp lý.
 • Từng đảm nhiệm các vị trí cấp cao, thành phần ban lãnh đạo của các công ty hàng đầu Việt Nam như: 
 • Giám đốc Tài chính & Cố vấn pháp lý cho các CÔNG TY TNHH WERNER VIETNAM (Sản xuất Chế xuất), CÔNG TY TNHH LOGIGEAR VIETNAM (Phần mềm);
 • Giám đốc Tài chính Công ty TNHH BUNGE VIỆT NAM (Commodity – Agribusiness – niêm yết tại NYSE Hoa Kỳ);
 • Trưởng phòng Tài chính Kế toán CÔNG TY TNHH YUJIN KREVES VINA (Sản xuất Sản phẩm INOX);
 • Giám đốc tài chính CÔNG TY TNHH BEAUTEC VINA (Sản xuất May mặc);
 • Trưởng phòng Kế toán – Nhà máy Sản xuất Phân NPK- CÔNG TY LIÊN DOANH PHÂN BÓN VIỆT NHẬT – JVF.
 • Kinh nghiệm chuyên sâu:
 • Có kỹ năng lực làm việc cho các Công ty đa quốc gia, Công ty niêm yết, kiến thức chuyên sâu về Luật, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, IFRS, US-GAAP, SOX, Thuế, Chuyển giá, Hải quan, Lao động, Luật Doanh nghiệp, Đầu tư, M&A và Điều hành các Doanh,…
 • Có kinh nghiệm Tư vấn về Thuế, Hải Quan, Kế toán và Pháp lý cho nhiều Công ty trong và ngoài nước, nhiều lãnh vực khác nhau,…

Võ Minh Tuấn

 Cộng sự – Cố vấn