Đoàn Quý

  • Cộng sự – Cố vấn chuyên môn.
  • Ông Đoàn Quý có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý dự án bất động sản và quản lý dự án bất động sản.
  • Từng phụ trách pháp lý dự án bất động sản và quản lý dự án bất động sản cho những Tập đoàn lớn hàng đầu Việt Nam như: Novaland Group, Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát, Tập Đoàn Nam Long, Tập Đoàn Đất Xanh, Công ty thành viên Xây Lắp Dầu Khí PVC.
  • Từng tham gia thẩm định pháp lý dự án của hàng trăm dự án bất động sản tại TPHCM và các tỉnh, thành lân cận trong giai đoạn nghiên cứu M&A.
  • Từng đại diện nhiều doanh nghiệp tiếp đón, giải trình và báo cáo đối với các đoàn thanh tra liên quan đến dự án bất động sản như: Thanh tra Xây dựng, Thanh tra PCCC, Thanh tra Môi trường, Thanh tra đất đai, Thanh tra lao động, Đoàn kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.
  • Kinh nghiệm chuyên sâu: Quản lý dự án, pháp lý dự án.

Đoàn Quý

Cộng sự – Cố vấn