Bùi Kim Hiếu

  • Cộng sự – Cố vấn chuyên môn.
  • Tiến sĩ Bùi Kim Hiếu có hơn hơn 22 năm nghiên cứu và giảng dạy pháp luật tại các Trường Đại Học tại Việt Nam như: Trường Đại Học Đà Lạt, Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh, Trường Đại Học Trà Vinh, Trường Đại Học Nam Cần Thơ, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Hòa Bình, Học viện Khoa học xã hội.
  • Tiến sĩ Bùi Kim Hiếu hiện đang giữ chức vụ: Trưởng Khoa Luật – Trường Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh.
  • Kinh nghiệm chuyên sâu:
    Tiến sĩ Bùi Kim Hiếu có kiến thức chuyên môn sâu và có bề dày kinh nghiệm tư vấn pháp lý trong các lĩnh vực pháp luật dân sự, lao động, hợp đồng, hôn nhân gia đình, thừa kế.

Bùi Kim Hiếu

Cộng sự – Cố vấn