Tin Tức - Le Huynh Lawfirm
TOP

Tin Tức

Các khoản hỗ trợ cần thiết cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19

Các khoản hỗ trợ cần thiết và kịp thời đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid19 tại Tp.HCM1. Đối với trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không hưởng lương tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh:

Mức hỗ trợ: 1.800.000 đồng/người.

Lưu ý: Đối với NLĐ đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em.

2. Đối với trường hợp bị ngừng việc và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa:


Mức hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người.

3. Đối với NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.


Mức hỗ trợ: 1.800.000 đồng/người

Lưu ý: Đối với người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em.

4. Đối với NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm:


Mức hỗ trợ: 50.000 đồng/người/ngày.

Cơ sở pháp lý: Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND về chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngày 25/06/2021.

=> Để biết thêm thông tin cụ thể về điều kiện, hồ sơ, trình tự thủ tục để được hưởng các khoản hỗ trợ trên, mời anh/chị tham khảo các bài viết dưới đây.