Hỏi và đáp - Le Huynh Lawfirm
TOP

Hỏi và đáp

Hỏi và đáp

Hỏi và đáp

Một số câu hỏi mà chúng tôi hay nhận được

Gửi câu hỏi

Gửi câu hỏi

Gửi cho chúng tôi bất kỳ câu hỏi, vấn đề nào của bạn, một luật sư sẽ tư vấn và trả lời vấn đề của bạn.


Thưa luật sư, hiện tôi đang tiến hành bán căn nhà duy nhất của tôi thì có phải nộp thuế gì không? Xem trả lời...

Thưa luật sư, hiện tôi đang tiến hành bán căn nhà duy nhất của tôi thì có phải nộp thuế gì không? Trả lời: Khi bạn bán căn nhà duy nhất thì được miễn

​Công ty chúng tôi có hợp đồng bán hàng hóa với trị giá 100 triệu đồng, bên mua hàng thanh toán bằng tiền mặt. Vậy hóa đơn công ty tôi xuất ra khi bán hàng có hợp lệ theo quy định của Luật thuế không? Xem trả lời...

Công ty chúng tôi có hợp đồng bán hàng hóa với trị giá 100 triệu đồng, bên mua hàng thanh toán bằng tiền mặt. Vậy hóa đơn công ty tôi xuất ra khi bán hàng

​Tại thời điểm quyết toán thuế TNCN, cá nhân không làm việc tại đơn vị . Xin hỏi những cá nhân đó có phải đưa vào các mẫu biểu quyết toán thuế của đơn vị không? Xem trả lời...

Tại thời điểm quyết toán thuế TNCN, cá nhân không làm việc tại đơn vị . Xin hỏi những cá nhân đó có phải đưa vào các mẫu biểu quyết toán thuế của

​Cá nhân thực hiện đăng ký người phụ thuộc mẫu số 02/ĐK-TNCN và hồ sơ chứng minh cho cơ quan chi trả thu nhập. Khi có sự thay đổi về người phụ thuộc cá nhân có phải nộp hồ sơ chứng minh lại cho cơ quan thuế không? Xem trả lời...

Cá nhân thực hiện đăng ký người phụ thuộc mẫu số 02/ĐK-TNCN và hồ sơ chứng minh cho cơ quan chi trả thu nhập. Khi có sự thay đổi về người phụ thuộc cá

​Công ty chúng tôi do Chi cục thuế Quận quản lý thu thuế, nếu công ty thay đổi địa chỉ trụ sở làm thay đổi cơ quan thuế quản lý thì công ty có cần phải thanh hủy hóa đơn và quyết toán thuế không? Xem trả lời...

Công ty chúng tôi do Chi cục thuế Quận quản lý thu thuế, nếu công ty thay đổi địa chỉ trụ sở làm thay đổi cơ quan thuế quản lý thì công ty có cần phải