Miễn trừ - Le Huynh Lawfirm
TOP

Miễn trừ

Miễn trừ là việc miễn trừ trách nhiệm của Le Huynh Law Firm. Mọi nội dung trong Website của Le Huynh Law Firm chỉ với mục đích cung cấp thông tin và chỉ có giá trị tham khảo đối với từng vấn đề cụ thể được nêu tại thời điểm cung cấp. Le Huynh Law Firm không đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của những thông tin trong trang Web do nhiều nguyên nhân như sự thay đổi về luật pháp, lỗi của các nhà cung cấp dịch vụ cho Le Huynh Law Firm, lỗi kỹ thuật, lỗi đánh máy và những thông tin không còn thời sự.

Bên cạnh đó, Website của Le Huynh Law Firm có đường liên kết có thể kết nối tới các website khác. Tuy nhiên, Le Huynh Law Firm không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào đối với các tư liệu trên các website được kết nối đó đồng thời Le Huynh Law Firm không chịu trách nhiệm pháp lý nếu người truy cập thực hiện bất kỳ cách thức nào tải những thông tin, sao chép, chỉnh sửa, diễn đạt sai, gửi đi hoặc phát hành cơ sở dữ liệu.

Việc truy cập vào website và gửi câu hỏi tới Le Huynh Law Firm không tạo ra mối quan hệ luật sư – khách hàng giữa Le Huynh Law Firm với người truy cập, sử dụng, dẫn chiếu, tham khảo cơ sở dữ liệu trang Web tại www.lehuynhlawyers.vn và www.lehuynhlawfirm.vn. Trong mọi trường hợp, hãy liên hệ trực tiếp với Le Huynh Law Firm để được Luật sư tư vấn và giải quyết vấn đề pháp lý của mình một cách phù hợp nhất.

Trang web này được tạo bởi Le Huynh Law Firm và Le Huynh Law Firm giữ bản quyền (© 2013 by Le Huynh Law Firm).