Trần Trọng Quí

  • Cộng sự – Cố vấn chuyên môn.
  • Là Luật sư thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  • Luật sư Quí có gần 15 năm nghiên cứu và công tác trong lĩnh vực pháp lý.
  • Hơn 10 năm làm việc và phụ trách pháp lý tại các Ngân hàng và Tập đoàn kinh tế hàng đầu như Nam A Bank, Tập đoàn Novagroup với vai trò Trưởng phòng pháp lý.
  • Quản trị hơn 1000 tài sản trí tuệ và xây dựng hệ thống quản trị tài sản trí tuệ của Tập đoàn Novagroup.
  • Kinh nghiệm chuyên sâu:
    Luật sư Quí có kiến thức chuyên môn sâu và dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, bất động sản và sở hữu trí tuệ.

Trần Trọng Quí

Cộng sự – Cố vấn