Nhà đất - Bất động sản - Le Huynh Lawfirm
TOP

Nhà đất - Bất động sản

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản quan trọng của các cá nhân và tổ chức; tuy nhiên, quan hệ pháp luật đất đai & bất động sản được xem là quan hệ rất phức tạp và đa dạng so với các quan hệ pháp luật khác.


Các chính sách pháp luật về đất đai không những phức tạp, chồng chéo mà còn thường xuyên thay đổi, bởi thế nên vấn đề giải quyết những quan hệ phát sinh trong lĩnh vực đất đai & bất động sản, đặc biệt là việc giải quyết tranh chấp cũng như thủ tục lập dự án đầu tư phát triển nhà ở gặp rất nhiều khó khăn và tốn kém nhiều chi phí. Với kinh nghiệm nhiều năm hành nghề, Luật sư của Lê Huỳnh Law firm sẽ giúp cho các khách hàng tìm ra giải pháp hữu ích trong từng tình huống cụ thể.
Trong lĩnh vực về Nhà đất – Bất động sản, các dịch vụ của Lê Huỳnh Law firm cung cấp bao gồm:

 1. Dành cho cá nhân – hộ gia đình:
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục mua bán, hợp thức hóa nhà đất, cấp giấy phép xây dựng, thủ tục hoàn công và tách thửa đất;
 • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán trong trường hợp nhà đất đang cho thuê và/hoặc đang thế chấp tại các tổ chức tín dụng;
 • Tư vấn về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho cá nhân – gia đình khi nhà nước thu hồi đất;
 • Tư vấn và lập thủ tục sang tên nhà, nhận thừa kế cho Việt kiều, người nước ngoài;
 • Soạn thảo các biểu mẫu cung cấp cho việc ủy quyền, giải quyết tranh chấp của các chủ sở hữu là Việt kiều đang ở nước ngoài và/hoặc Việt Nam;
 • Tư vấn và thực hiện giải pháp hiệu quả nhất trong các vấn đề tranh chấp, xung đột quyền lợi của các chủ sở hữu và chủ sử dụng bất động sản.
 1. Dành cho Doanh nghiệp – Nhà đầu tư
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý về bất động sản để thực hiện các dự án đầu tư cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài;
 • Đại diện tham gia đàm phán, ký kết các Hơp đồng/giao dịch phục vụ cho các hoạt động kinh doanh - đầu tư trong và ngoài nước;
 • Tư vấn và lập thủ tục pháp lý liên quan đến việc đăng ký hoạt động Sàn giao dịch Bất động sản;
 • Tư vấn và soạn thảo các loại hợp đồng/giao dịch phục vụ cho việc đầu tư dự án có sử dụng đất;
 • Tư vấn các chính sách thuế khi doanh nghiệp tiến hành kinh doanh bất động sản.
 • Tư vấn về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất cho các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Dịch vụ khác