Hình sự - Le Huynh Lawfirm
TOP

Hình sự

Công ty Luật TNHH Lê Huỳnh với đội ngũ luật sư có nhiều kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực hình sự, tận tâm với công việc. Chúng tôi cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực hình sự cụ thể như sau:


  1. Tư vấn các vấn đề liên quan đến trách nhiệm hình sự theo yêu cầu của khách hàng.
  2. Cử luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người tham gia tố tụng khác trong các vụ án hình sự.
  3. Cử luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của người bị tạm gữ, bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác tại Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án.
  4. Soạn thảo những văn bản, giấy tờ cho người bị tạm gữ, bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác trong các vụ án hình sự.

Dịch vụ khác