Doanh nghiệp - Le Huynh Lawfirm
TOP

Doanh nghiệp

Lê Huỳnh Law firm chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về doanh nghiệp, thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh và các thủ tục mua bán, sáp nhập, chia tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và giải thể doanh nghiệp khi không còn hoạt động.


Trong lĩnh vực về doanh nghiệp, các dịch vụ của Lê Huỳnh Law firm cung cấp bao gồm:
Tư vấn và thực hiện việc thành lập các loại hình doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất kinh doanh;

  • Thủ tục thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp sau khi thành lập như thay đổi người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ, bổ sung thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, thay đổi cổ đông sáng lập của công ty cổ phần, bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh và tăng giảm vốn điều lệ; thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên;
  • Thủ tục thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh và văn phòng đại diện;
  • Soạn thảo các loại hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần, phần vốn góp trong công ty TNHH, Hợp đồng mua bán – cho thuê doanh nghiệp tư nhân…
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục chuyển đổi, sáp nhập, chia tách, hợp nhất doanh nghiệp và thủ tục giải thể doanh nghiệp;
  • Tư vấn thủ tục khắc dấu doanh nghiệp sau khi có giấy phép hoạt động;
  • Cung cấp văn bản pháp luật theo vụ việc và/hoặc hàng tháng cho cá nhân và doanh nghiệp;
  • Tư vấn pháp lý thường xuyên hoặc không thường xuyên theo yêu cầu của cá nhân và doanh nghiệp;
  • Dịch vụ tư vấn và thực hiên thủ tục cấp thẻ APEC cho các doanh nhân đang làm việc tại doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Doanh nghiệp

1.Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);

- Dự thảo điều lệ công ty;

- Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức;

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật:

+ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp người thành lập là cá nhân;

+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp người thành lập là tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh;

- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

2.Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc

3.Cơ sở pháp lý

-Luật Doanh nghiệp 2014

-Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

-Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

-Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi nội dung doanh nghiệp tại TP.HCM

Dịch vụ khác