Đầu tư - Le Huynh Lawfirm
TOP

Đầu tư

Với sự am hiểu pháp luật và môi trường đầu tư tại Việt Nam, Lê Huỳnh Law firm sẽ hỗ trợ nhà đầu tư về các thủ tục đầu tư nhằm rút ngắn thời gian và chi phí gia nhập thị trường Việt Nam.


Trong lĩnh vực về đầu tư, các dịch vụ của Lê Huỳnh Law firm cung cấp bao gồm:

  1. Tư vấn và lập thủ tục thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
  2. Tư vấn và lập thủ tục thành lập tổ chức liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài;
  3. Soạn thảo các loại hợp đồng liên doanh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và bằng các loại tài sản khác để lập thủ tục đầu tư – thực hiện dự án;
  4. Tư vấn và lập thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư;
  5. Tư vấn và lập thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
  6. Tư vấn và lập thủ tục thay đổi sau khi có giấy chứng nhận đầu tư: thay đổi vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật, ngành nghề kinh doanh, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, mục tiêu thực hiện dự án …
  7. Tư vấn và lập thủ tục cá nhân, tổ chức nước ngoài góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam;
  8. Tư vấn và lập thủ tục giải thể doanh nghiệp;
  9. Các dịch vụ pháp lý khác có liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư trong trường hợp đối tác có nguy cơ phá sản doanh nghiệp.

Dịch vụ khác