Dân sự - Le Huynh Lawfirm
TOP

Dân sự

Lê Huỳnh Law firm với những luật sư hiểu biết sâu sắc, phong phú và đa dạng được tích lũy từ các hoạt động tư vấn và thực tiễn lâu năm sẽ là người trợ giúp đắc lực và hạn chế mọi rủi ro ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp của khách hàng trong các giao dịch dân sự và xây dựng.


Trong lĩnh vực dân sự, các dịch vụ của Lê Huỳnh Law firm cung cấp bao gồm:

  1. Tư vấn, soạn thảo các loại hợp đồng về: mua bán hàng hóa, xây dựng, gia công, dịch vụ, vay – mượn – cho thuê tài sản;
  2. Tư vấn và soạn thảo di chúc theo yêu cầu;
  3. Tư vấn xác định thiệt hại để bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
  4. Tư vấn và lập thủ tục yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
  5. Tư vấn và lập thủ tục thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú;
  6. Tư vấn và lập thủ tục tuyên bố một người mất tích;
  7. Tư vấn và lập thủ tục tuyên bố một người là đã chết;
  8. Tư vấn và lập thủ tục tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu;
  9. Tư vấn và lập thủ tục xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; phân chia tài sản chung để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;
  10. Tư vấn và lập thủ tục thi hành bản án hoặc quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Dịch vụ khác